Komise 14. 9. 2016 vymezila další kroky k urychlenému dokončení unie kapitálových trhů jakožto stěžejního projektu Junckerovy Komise na podporu zaměstnanosti a růstu v Evropě. Přijaté sdělení vytyčuje kroky nutné k tomu, aby se unie kapitálových trhů co nejdříve hmatatelně projevila v praxi.

Komise 14. 9. 2016 navrhla přepracování legislativy EU v oblasti telekomunikací. Návrhy mají za cíl podpořit zejména investice do sítí s velmi vysokou kapacitou a urychlit veřejný přístup evropských občanů k Wi-Fi.

Komise 14. 9. 2016 představila návrhy na modernizaci práv duševního vlastnictví, které mají za úkol rozšířit nabídku obsahu dostupného on-line a zpřesnit pravidla pro všechny hráče na internetu. Vzdělávacím a výzkumným zařízením a institucím mají tyto návrhy poskytnout nástroje k inovaci.