Coreper 7. 12. 2016 schválil kompromisní znění dohodnuté s EP o změně Schengenského hraničního kodexu s cílem posílit kontroly na vnějších hranicích na základě příslušných databází.

Komise 21. 12. 2016 přijala dlouhodobý plán, jehož cílem je dát nový impuls řízení celní unie.