Ministři zahraničí budou jednat o obchodní dohodě s Kanadou

|

Agenda EU od 17. 10. do 23. 10.

Evropský parlament

Výbory

Výbor pro zahraniční věci přivítá premiéra Srí Lanky

Poslanci budou na úvod schůze  20. 10. hlasovat o provádění společné bezpečnostní a obranné politiky a o Evropské obranné unii . Zasedání výboru se zúčastní i premiér Srí Lanky Ranil Wickremesinghe.

Zdroj: Evropský parlament

 

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

Na schůzi výboru 20. 10. se budou poslanci zabývat zprávou o řízení a výkonnosti rozpočtu EU za rok 2015 a také zprávou o interních auditech provedených v roce 2015.

Zdroj: Evropský parlament

 

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci bude diskutovat o dohodě o spolupráci mezi Europolem a Ukrajinou

Na zasedání výboru 17.10. a 20.10. proběhne výměna názorů poslanců  s francouzským ochráncem práv panem Jacquesem Toubonem. Poslanci budou také vést rozpravu o dohodě o operativní a strategické spolupráci mezi Ukrajinou a Europolem. Na schůzi vystoupí také zástupce Evropské komise a představí poslancům Šestou zprávu o relokaci a znovuusídlení.

Zdroj: Evropský parlament

 

Výbor pro měření emisí v automobilovém průmyslu vyslechne zástupce Fiat Crysler

Na schůzi výboru 17. 10. a  20.10. budu poslancům představena zpráva o pracovní cestě do Společného výzkumného střediska ve městě Ispra. Dále se na výboru uskuteční slyšení vedoucího pracovníka Fiat Crysler.

Zdroj: Evropský parlament


Rada

Rada pro životní prostředí přijme závěry o udržitelném hospodaření s vodou

Ministři životního prostředí se na Radě 17.10. budou zabývat návrhy nařízení o využívání půdy. Rada rovněž přijme závěry o udržitelném hospodaření s vodou. Očekává se přijetí závěrů k biologické rozmanitosti pro zasedání v Cancúnu, ze kterých bude vycházet vyjednávací postoj EU na zmíněném zasedání.

Zdroj: Rada

 

Rada pro zahraniční věci bude jednat o hospodářské a obchodní dohodě s Kanadou

Rada pro zahraniční věci, která bude zasedat 17.10.-18.10. se bude zabývat situací v Sýrii a také situací v oblasti migrace. Ministři by měli také jednat o globální strategii EU, která stanovuje základní zájmy, hodnoty a zásady EU pro zapojení ve světě. Rada bude jednat o vztazích mezi EU a Tuniskem. Rada bude také jednat o přijetí balíčku rozhodnutí týkajících se komplexní hospodářské a obchodní dohody s Kanadou (CETA).

Zdroj: Rada

 

Rada pro obecné záležitosti bude diskutovat o víceletém finančním rámci

Ministři budou na zasedání Rady 18.10. jednat o návrhu závěrů pro zasedání Evropské rady, která se bude konat ve dnech 20. a 21. října 2016. Dále se ministři budou zabývat přezkume víceletého rozpočtového rámce EU na období 2014–2020.

Zdroj: Rada

 

Evropská rada povede rozpravu o vztazích s Ruskem

Vrcholní představitelé členských zemí se sejdou na zasedání Evropské rady 20.–21. 10., na kterém projednají nejnovější vývoj v oblasti migrace, zaměří se také na obchodní politiku EU a budou diskutovat o vztazích s Ruskem.

Zdroj: Rada

 

Evropská komise

Evropská komise pořádá Evropský spotřebitelský summit 2016

Generální ředitelství pro Spravedlnost bude 17.10. hostit Evropský spotřebitelský summit s tématem: “Spotřebitelské právo v EU: Stále vhodné pro daný účel?” Summit se bude zaměřovat na Program pro účelnost a účinnost právních předpisů (REFIT) . Na summitu se bude diskutovat o otázkách kolem zjednodušení požadavků na informace pro spotřebitele, o poctivosti obchodních praktik a  o smluvních podmínkách a způsobech, jak zvýšit účinnost podávání žalob.

Zdroj: Evropská komise

Přejít na diskusi