Rada se bude zabývat směrnicí proti vyhýbání se daňovým povinnostem

|

Agenda EU 20.2. – 26.2.

Rada

Rada pro konkurenceschopnost se bude zabývat ochranu spotřebitele

Ministři se sejdou 20.2., aby se dohodli na pravidlech na posílení spolupráce v oblasti ochrany spotřebitele na vnitřním trhu, což je spojeno zejména s rozvojem digitální ekonomiky. Rada bude dále jednat o konkrétních opatřeních, která pomohou začínajícím a rychle se rozvíjejícím podnikům lépe využívat tržních příležitostí a působit na jednotném trhu.

Zdroj: Rada

 

Euroskupina se bude zabývat podnikáním v eurozóně

Ministři eurozóny se na jednání 20.2. budou zabývat prostředím pro podnikání v eurozóně. Evropská komise bude na Radě prezentovat údaje o stávající hospodářské situaci v eurozóně, rovněž představí vyhlídky na roky 2017 a 2018. Euroskupina také zhodnotí provádění makroekonomického ozdravného programu Řecka.

Zdroj: Rada

 

Rada pro hospodářské a finanční věci bude diskutovat o směrnici proti vyhýbání se daňovým povinnostem

Rada ministrů na zasedání 21.2. bude diskutovat o změně směrnice proti vyhýbání se daňovým povinnostem. Dále Rada pověří Hospodářský a finanční výbor, aby dokončil unijní přípravy na zasedání ministrů financí a guvernérů centrálních bank skupiny G20, které se uskuteční 17. – 18. 3. 2017. Rada pravděpodobně schválí doporučení Evropského účetního dvora o absolutoriu za plnění souhrnného rozpočtu EU za rok 2015. Posledním bodem jednání Rady ministrů bude přijetí směrů pro unijní rozpočet na rok 2018.

Zdroj: Rada

 

Přejít na diskusi