Budoucnost celní unie

|

Komise 21. 12. 2016 přijala dlouhodobý plán, jehož cílem je dát nový impuls řízení celní unie.

Celní unie je základním kamenem EU

Celní unie je základem fungování jednotného trhu a v roce 2018 oslaví již 50. výročí. Je základním pilířem fungování EU a díky ní se může zboží po EU (po odbavení celními orgány) volně pohybovat. Volný pohyb zboží je možný proto, že členské státy dodržují na vnějších hranicích stejná pravidla týkající se příjmů a ochrany. Celní správy všech 28 členských států EU musí jednat jako jediný subjekt a usnadňovat obchod v EU a chránit spotřebitele v EU.

Přes funkčnost celní unie se Komise rozhodla, že je podle ní nutné zintenzivnit spolupráci s členskými státy. Za účelem funkčnější celní unie vydala Komise v květnu 2106 nová celní pravidla (více v příspěvku „Jednodušší a rychlejší pravidla pro celní Unii“, Vnější obchodní vztahy v dubnu 2016).

Nové priority

Celní unie v současnosti funguje podle zásad celního kodexu Unie (UCC), který je v platnosti od května 2016. Pravidla jsou sice stejná, ale některé celní orgány je vždy neuplatňují jednotným způsobem. Komise v předloženém dokumentu zdůrazňuje potřebu spolupráce s dalšími orgány správy a zabezpečení hranic, jako jsou například vnitrostátní pohraniční a pobřežní stráže, evropská pohraniční a pobřežní stráž a agentura Europol.

Komise navrhla pro celní unii tyto priority:

  • Podpora společných dohod mezi členskými státy o uplatňování celních předpisů EU;
  • pomoc celním orgánům za účelem zefektivnění práce 120 tis. celních úředníků;
  • modernizace a přizpůsobení nových celounijních IT systémů určených na celní postupy;
  • prosazování osvědčených postupů, které vnitrostátním orgánům usnadní vzájemnou spolupráci a výměnu informací.

Komise mimo jiné požaduje posílení úlohy celních orgánů v různých oblastech týkajících se správy hranic včetně boje proti terorismu a ochrany bezpečnosti hranic.

Communication from the Commission to the European Parliament, the Council and the European Economic and Social Committee – Developing the EU Customs Union and Its Governance (COM(2016)813)

 

Přejít na diskusi