Evropská rada volí předsedu

|

Agenda EU 6. 3. – 12. 3. 2017

Evropský parlament

Výbory

Výbor pro zahraniční se bude zabývat Evropským fondem pro udržitelný rozvoj

Na zasedání výboru ve středu 8. 3. 2017 proběhne výměna názorů s experty a stakeholdery na téma Evropského fondu pro udržitelný rozvoj a zřízení záruk a garančního fondu v jeho rámci. Zasedání proběhne společně s poslanci výboru pro rozvoj a rozpočtového výboru.

Zdroj: Evropský parlament

 

Výbor pro hospodářské a rozpočtové záležitosti si bude volit místopředsedy

Kromě volby místopředsedů proběhne na zasedání výboru 9. 3. 2017 výměna názorů se zástupci Komise na téma ekvivalence evropské regulace a práva třetích zemí.

Zdroj: Evropský parlament

 

Palmový olej ve výboru pro životní prostředí

Poslanci výboru budou ve čtvrtek 9. 3. 2017 hlasovat o přijetí zprávy o palmovém oleji a jeho vlivu na odlesňování deštných pralesů. Hlasovat budou dále o přijetí stanovisek ke zprávám o účasti Unie na Partnerství pro výzkum a inovace v oblasti Středomoří (PRIMA) a o zachování rybolovných zdrojů a ochraně mořských ekosystémů pomocí technických opatření

Zdroj: Evropský parlament

 

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů se bude zabývat sdílenou ekonomikou

Na zasedání výboru v pondělí 6. 3. 2017 budou členové výboru projednávat pozměňovací návrhy ke zprávám o fungování franšíz v maloobchodu, o evropském programu pro sdílenou ekonomiku či o diskriminaci pomocí zeměpisného blokování.

Zdroj: Evropský parlament

 

Výbor pro občanské svobody bude debatovat o vládě práva v Polsku

Ve čtvrtek 9. 3. 2017 budou poslanci debatovat s místopředsedou Komise Fransem Timmermansem o stavu vlády práva v Polsku. Projednávat se budou také návrhy zpráv týkajících se azylové politiky.

Zdroj: Evropský parlament

 

Vyšetřování výboru pro praní peněz, vyhýbání se daňovým povinnostem a daňové úniky bude pokračovat

Na schůzi výboru 6. 3. 2017 se uskuteční veřejné slyšení na téma „Úloha právníků, účetních a bankéřů v tzv. Panama Papers“

Zdroj: Evropský parlament

Rada

Rada pro zemědělství a rybolov se bude zabývat budoucností společné zemědělské politiky

Ministři budou na zasedání Rady 6. 3. 2017 debatovat o víceletém plánu Komise pro populace malých pelagických druhů v Jaderském moři. Projednán bude rovněž dokument maltského předsednictví zabývající se budoucností společné zemědělské politiky po roce 2020.

Zdroj: Rada

Rada pro zahraniční věci se bude zabývat obrannou spoluprací

V první části Rady 6. 3. 2017 budou společně zasedat ministři obrany a zahraničí, aby zhodnotili pokrok v otázce spolupráce v oblasti bezpečnosti a obrany. Dalšími tématy na pořadu jednání jsou migrace, vztahy EU-Egypt, západní Balkán a mírový proces na blízkém východě.

Zdroj: Rada

 

Rada pro všeobecné záležitosti bud připravovat Evropskou radu 9. – 10. 3. 2017.

Na zasedání 7. 3. 2017 se bude jednat o zprávě o příspěvcích Rady týkajících se evropského semestru 2017, návrhem doporučení týkajícím se hospodářské politiky eurozóny či o provádění interinstitucionální dohody o zdokonalení tvorby právních předpisů.

Zdroj: Rada

 

Evropská rada

Hlavním tématem zasedání summitu budou pracovní místa, růst a konkurenceschopnost. V oblasti migraci se bude rada zabývat situací ve středomoří. Jedním z hlavních bodů bude rovněž volba nového předsedy Evropské rady.

Zdroj: Rada

 

Přejít na diskusi