Evropský parlament projedná vízovou liberalizaci pro Gruzii

|

Agenda EU  31. – 5. 2.

Evropský​ ​parlament

Plenární zasedání

Středa: energetická unie či pesticidy

Na středečním plenárním zasedání v Bruselu budou poslanci debatovat o stavu energetické unie, o situaci v Jižním Súdánu, o biologických pesticidech, programu Erasmus+ či přístup k politice sportu.

 

Čtvrtek: bezvízový styk s Gruzií

Prvním bodem čtvrteční schůze bude otázka bezvízového styku s EU pro Gruzii. Následně budou poslanci hlasovat o bobech, které projednávali na středečním zasedání.

Zdroj: Evropský parlament

 

Výbory  

Výbor pro zahraniční věci se bude diskutovat o  Nordstream 2

Na schůzi výboru 30.1.-31.1. proběhne výměna názorů s norským ministrem zahraničních věcí Børgem Brendem či vedoucím delegace EU při OSN Joãem Valem de Almeidou. Následně se budou členové výboru zabývat zprávami o zprávách Komise o Bosně a Hertzegovině, Albánii, Černé Hoře, Makedonii za rok 2016. Uskuteční se také veřejné slyšení o Nordstream 2 a jeho geopolitickém dopadu. Výbor bude hlasovat mimo jiné o integrované politice EU pro Arktidu, a spolu s výborem pro rozvoj i o řešení pohybů uprchlíků a migrantů a úloze vnější činnosti EU.

Zdroj: Evropský parlament

 

Výbor pro rozpočtovou kontrolu se setká s vysokou představitelkou Unie

Na úvod zasedání výboru 30.1.-31.1. se budou poslanci zabývat udělením absolutoria za rok 2015 pro Evropskou službu pro vnější činnost. V souvislosti s tím, proběhne debata s vysokou představitelkou Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Federicou Mogherini. Dále se výbor bude věnovat výroční zpráv o ochraně finančních zájmů EU za rok 2015 či problémům ve sdíleném řízení strukturálních fondů v Rumunsku a Maďarsku za účasti Corin Crețu, komisařkou odpovědnou za regionální politiku.

Zdroj: Evropský parlament

 

Výbor pro právní záležitosti se bude zabývat rodinným právem

Prvním bodem schůze 30.1.-31.1. bude diskuse s Evropskou sítí pro justiční vzdělávání. Dále se výbor bude zabývat žádostmi o zbavení poslanecké imunity u několik poslanců. Poslanci budou také debatovat o “Příslušnosti, uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti a mezinárodních únosů dětí”. Dalším z probíraných témat bude “Ochrana před dumpingovým dovozem a dovozem subvencovaných výrobků ze zemí, které nejsou členy EU”.

Zdroj: Evropský parlament


 

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin se bude zabývat biologickými pesticidy

Na úvod schůze 30.1.-31.1. proběhne výměna názorů s Komisí na téma přezkumu referenčního dokumentu nejlepších dostupných technik pro velká spalovací zařízení (LCP BREF) v rámci směrnice o emisích. Následně se uskuteční veřejné slyšení na téma „Plnění cílů EU v oblasti snižování emisí do roku 2030:úloha využívání půdy a lesnictví“. Členové výboru budou hlasovat o biologických pesticidech s nízkým rizikem, o udělení absolutoria za rok 2015 EU agenturám. Na závěr zasedání výboru budou poslanci debatovat  s Komisí a Evropským úřadem pro bezpečnost potravin (EFSA) o akrylamidu v potravinách.

Zdroj: Evropský parlament

 

Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci bude představena zpráva Amnesty International

Na schůzi 30.1.-31.1. budou poslancům představeny dvě prezentace, první se týká aktuálního stavu procesu vedoucího k interoperabilitě informačních systémů, druhá prezentace je o porušení zabezpečení údajů Europolu v souvislosti s vyšetřovacími spisy týkajícími se terorismu. Organizace Amnesty International představí zprávu nazvanou „Hotspot Itálie: Jak stěžejní přístup EU vede k porušování práv uprchlíků a migrantů“.

Zdroj: Evropský parlament

 

Rada

Neformální zasedání Evropské rady o migraci a výročí Římských smluv

Vrcholní představitelé členských států se sejdou na neformálním zasedání 3.2. a budou se zabývat vnějším rozměrem migrace, přesněji by se měli zaměřit na trasu přes centrální Středomoří a na Libyi. Druhá část neformálního zasedání bude ve formaci 27 vedoucích představitelů a věnovat se bude přípravám na nadcházející 60. výročí Římských smluv, které si připomeneme dne 25. března 2017.

Zdroj: Rada

 

Přejít na diskusi