Budou ženy v managementu jen do počtu?

POLITICKÁ ARÉNA |

Témata:

Absurdita vládne světu, říkám si, když vidím doslova křížové tažení za zavedení kvót na ženy na kandidátkách či ve vedení velkých firem. Na vedoucích pozicích a v politice je prý nedostatek žen a kvóty mají být jediným spásným řešením. Jako by neexistence povinných kvót měla být poslední překážkou bránící příchodu žen do dlouho očekávaného ráje na Zemi.

Co kdyby kvóty prošly?

Místo skutečných problémů řešíme zkrátka jen pseudoproblémy a celá nesmyslná záležitost se bohužel nevyhnula ani Česku. ČSSD nedávno dostala nápad zavést povinně kvóty 40 % na kandidátních listinách. Sankce za nedodržení kvót měla být dle návrhu ministerstva vnitra taková, že úspěšným stranám by byly kráceny příspěvky za mandáty.

Návrh na kvóty naštěstí neprošel už při projednávání ve vládě. Zdaleka se ale určitě nejedná o poslední pokus prosadit opatření tohoto druhu. Znáte to, když se někdo nemůže dostat dovnitř dveřmi, zkusí to potom oknem nebo komínem.

Představte si na chvíli, že by se kvóty skutečně prosadily. Nastalo by ale něco, s čímž všichni zapálení bojovníci za kvóty nepočítali. Voliči (a samozřejmě i voličky) by díky svým preferencím prosadili nepoměrně větší množství mužských kandidátů (a to i díky hlasům žen), a zastoupení žen by se důsledkem toho nezvýšilo. Co potom? Chtějí snad dotyční zákon ještě novelizovat takovým způsobem, že budou voličům nařizovat, aby při použití preferenčních hlasů museli alespoň některé z nich věnovat ženským kandidátkám, přestože s nimi voliči/voličky nesympatizují? To už nám rovnou mohou nadiktovat, koho máme volit.

Rád bych také dodal, že už nyní stačí hlasy pouze 5 % voličů dané strany pro postup do čela kandidátky. Za situace, kdy ženy tvoří většinu dospělé populace, by už dávno mohly ženy dokončit svůj „pochod institucemi“ a ovládnout všechny významné pozice v tomto státě, pokud by hlasovaly pro „své“ kandidátky. Ale proč by měli být kandidáti posuzováni jen podle pohlaví či dalších vrozených charakteristik jako výška či barva očí a vlasů? Protože ani jedno nemůže samo o sobě vypovídat o pozitivních vlastnostech kandidáta, je jakákoli diskriminace (pozitivní i negativní) na základě výše uvedených charakteristik naprosto absurdní.

Ženy v managementu jen do počtu?

Na evropské úrovni jsou už od minulého volebního období vidět snahy zavést kvóty pro ženy v dozorčích a správních radách firem, které iniciativně zavedlo v březnu Německo. Jaký můžeme čekat výsledek, pokud se kvóty na úrovni EU opravdu zavedou? Asi takový, že společnosti prostě zřídí speciální místa pro ženy. Jinými slovy, udělají vše proto, aby „vlk se nažral a koza zůstala celá.“ Zvláště v Česku, kde je obcházení zákonů téměř národním sportem, je takový scénář velmi pravděpodobný.

Protože bude známo, že dotyčné ženy se na pozice ve vedení firmy octly díky kvótám, a bude pro ně mnohem obtížnější dokazovat, že mají k vykonávání vedoucích funkcí stejné předpoklady jako muži. Vždy na ně bude pohlíženo jako na ty, které jsou v managementu jen do počtu. Už dnes se řada žen představují tak, že jsou ředitelkami, ale ne díky kvótám. Proto se ptám, zda opravdu má takto vypadat opatření, jehož cílem je ženám pomoci!

Rovnost příležitostí vs. rovnost výsledků

Hlavní problém bojovníků za kvóty tkví v tom, že zjevně nechápou rozdíl mezi rovnými příležitostmi a rovnými výsledky, přestože rozdíl mezi obojím je nebetyčný. Rovnost příležitostí je samozřejmě žádoucí a v pořádku. Pokud má někdo dostatečné schopnosti, neměly by se nikomu házet klacky pod nohy. Porušování rovnosti příležitostí škodí nejen ženám, ale také celé společnosti, protože dotyční nemohou uplatnit svůj talent.

Na druhé straně ale volání po rovnosti výsledků samozřejmě nikomu a ničemu nepomůže. Každý má odlišné schopnosti a vyžadovat stejné výsledky je nesmysl. V konečném důsledku jsou totiž kvóty pro ženy ponižující a demotivují ženy schopné prosadit se za normálních podmínek. Opatření jde proti zdravému rozumu a vlastně je i sexistické. Jak jinak také nazvat návrh, který vlastně předpokládá, že ženy se nedokážou prosadit vlastními silami? Vážím si všech schopných žen, a říkám proto kvótám jasné ne!

Přejít na diskusi