V Evropském parlamentu vystoupí rakouský prezident

|

Agenda EU 13.2. – 19.2.

Evropský parlament

Plenární zasedání

Pondělí: biologické pesticidy a priority EU pro zasedání Komise OSN pro postavení žen

Na úvod pondělního setkání budou poslanci debatovat o biologických pesticidech, o snižování emisí a investicích do nízkouhlíkových technologií. Následně budou představeny krátké zprávy, mezi nimi i zpráva o prioritách EU pro 61. zasedání Komise OSN pro postavení žen, zpráva o kontrole rejstříku a složení expertních skupin Komise nebo zpráva o  úloze oznamovatelů při ochraně finančních zájmů EU.

 

Úterý: vystoupení rakouského prezidenta Alexandra Van der Bellena

Úterní setkání začne debatou o budoucnosti EU a to z pohledu jak institucionálního, tak i  z pohledu rozpočtové kapacity pro eurozónu. Následně před poslanci přednese svůj projev prezident Rakouské republiky Alexandr Van der Bellen. Odpoledne budou poslanci hlasovat o některých zprávách, které byly představeny v pondělí, ale také o seznamu třetích států a organizací, se kterými Europol uzavře dohody. Dále v Parlamentu vystoupí místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a seznámí poslance se situací na východní Ukrajině, a situací na Blízkém východě.

Závěrečné úterní rozpravy se budou věnovat Evropskému semestru 2017 a Bankovní unii.

 

Středa: vztahy EU-Kanada a terorismus

Středeční zasedání zahájí rozprava o vztazích mezi EU a Kanadou. Po rozpravě bude následovat hlasování o doporučeních a zprávách, které se věnují vztahům EU-Kanada. Poslanci budou též hlasovat o rámcové dohodě o partnerství a spolupráci mezi EU a Mongolskem, a o dohodě o obchodování s civilními letadly. Odpolední debata se bude věnovat boji proti terorismu a posílení kontrol na vnějších hranicích na základě příslušných databází.

 

Čtvrtek: návštěva kanadského premiéra Justina Trudeau

Na čtvrtečním setkání se budou poslanci zabývat strategií pro evropské letectví, ale i porušováním lidských práv. Na čtvrtečním zasedání přednese svůj projev premiér Kanady Justin Trudeau. Parlament bude hlasovat o zprávách z předchozích dnů zasedání Parlamentu.

Zdroj: Evropský parlament

 

Výbory

Výbor pro zahraniční věci se bude zabývat vztahy se Švýcarskem

Členové výboru se sejdou 13.2., aby diskutovali o vztazích mezi EU a Švýcarskem. Diskuse se zúčastní Jacques de Wattevill, státní tajemník Švýcarska.

Zdroj: Evropský parlament

 

Výbor pro hospodářství a měnu a rozpočtový výbor se budou zabývat Evropským fondem pro strategické investice

Společné zasedání výborů 13.2. se bude věnovat  projednání návrhu zprávy o Evropském fondu pro strategické investice. Výbory budou hlasovat o zprávě, která se věnuje rozpočtové kapacitě pro eurozónu.

Zdroj: Evropský parlament

 

Výboru pro rozpočtovou kontrolu budou představeny dvě prezentace Evropského účetního dvora

Členům výboru budou 13.2. představeny dvě prezentace Evropského účetního dvora. První bude k tématu pomoci EU pro Ukrajinu. Další prezentace Evropského účetního dvora se bude věnovat předvstupní pomoci EU na posílení správních kapacit v západobalkánských zemích.

Zdroj: Evropský parlament

 

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova se bude věnovat přímým platbám

Na zasedání výboru 13.2. vystoupí Komise s prezentací návrhu nařízení o pravidlech pro přímé platby zemědělcům včetně ekologických plateb.

Zdroj: Evropský parlament

 

Rada

Rada pro vzdělávání, mládež, kulturu a sport se bude věnovat Evropskému sboru solidarity

Ministři se sejdou 17.2. a budou projednávat investice do evropské mládeže se zaměřením především na Evropský sbor solidarity, což je iniciativa EU, která mladým lidem skýtá příležitosti k dobrovolné činnosti po celé Evropě. Dále se ministři budou zabývat možnostmi pro dosažení vysoce kvalitního vzdělávání pro všechny.

Zdroj: Rada

 

Přejít na diskusi