Jak do Evropy

Evropská unie je v podstatě velmi otevřenou organizací. Veřejnost i podnikatelský sektor mohou využít mnoho kanálů a přístupových bodů, jak být v EU slyšet nebo získat potřebné informace.

 

V České republice převládá jak mezi veřejností, tak v rámci soukromého sektoru reaktivní přístup k unijní problematice. Přitom si jednotliví aktéři často ani neuvědomují, že při zvolení správného přístupu k evropským institucím mohou z nové legislativy těžit nebo se na ni při nejmenším včas a adekvátně připravit. Zároveň nesmíme opomínat skutečnost, že pro to, aby byli na evropské úrovni “slyšet”, nemusí vždy chodit daleko. Nezřídka stačí zapojení na národní úrovni.

 

Nejtěžší je zpravidla správně odhadnout situaci a dle toho zvolit adekvátní chování a přístupový bod. Následující text by měl proto posloužit jako základní manuál k přístupu k institucím EU. Možnosti, jak získat informace nebo zasílat vlastní podněty relevantnímu adresátovi se různí podle toho, zda se jedná o fyzickou nebo právnickou osobu, resp. podnik.

 

EU: přístupové body

 

Veřejný sektor a fyzické osoby
Veřejné konzultace
Veřejné konzultace MPO
Evropská občanská iniciativa
Evropský ochránce veřejných práv
Evropská komise
Petiční výbor Evropského parlamentu
Další nástroje
  • SOLVIT
  • Evropské spotřebitelské centrum
  • FIN-NET

 

Soukromý sektor (právnické osoby)
Veřejné konzultace
Veřejné konzultace MPO
Lobbing
  • Profesní organizace
  • Regulace lobbingu
Komitologie
Národní úroveň

Legislativní proces v EU probíhá ve zkratce tak, že Evropská komise předkládá návrhy různých druhů předpisů (zejm. nařízení a směrnice) a Evropský parlament a Rada EU je následně schvalují. Ve fázi přípravy legislativy je nejdůležitější institucí Evropská komise. Vnitřní nastavení této instituce je poměrně složité, a proto jsou stanoveny kanály, jejichž prostřednictvím je možné Evropské komisi předkládat relevantní informace. Evropská komise legislativu iniciuje zpravidla na základě dlouhodobých strategií.